column
Clinical value of detecting autoantibodies against β1-, β2-, and α1-adrenergic receptors in carvedilol treatment of patients with heart failure
Dong-Yan HOU, Lin XU, Zhi-Yong ZHANG, Xiao-Rong XU, Xin WANG, Juan ZHANG, Jia-Mei LIU, Hua WANG, Jin CHEN, Lin ZHANG
2020, 17(6): 305-312. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.06.002
Abstract PDF
Effect of serum γ-glutamyltranferase and albumin levels on the response to cardiac resynchronization therapy in the elderly
Maciej Kubala, Alexis Hermida, Otilia Buiciuc, Pierre-Marc Lallemand, Geneviève Bertaina, Frédéric Anselme, Didier Klug, Momar Diouf, Jean-Sylvain Hermida
2020, 17(6): 313-320. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.06.003
Abstract PDF
Inter-hospital transfers and door-to-balloon times for STEMI: a single centre cohort study
René Forsyth, Zhong-Hua SUN, Christopher Reid, Rachael Moorin
2020, 17(6): 321-329. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.06.001
Abstract PDF
Serum microRNA-204 levels are associated with long-term cardiovascular disease risk based on the Framingham risk score in patients with type 2 diabetes: results from an observational study
Rui WANG, Yao-Dong DING, Wen GAO, Yu-Qiang PEI, Jia-Xin YANG, Ying-Xin ZHAO, Xiao-Li LIU, Hua SHEN, Shuo ZHANG, Lei YU, Hai-Long GE
2020, 17(6): 330-337. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.06.006
Abstract PDF
Twelve-year outcomes after revascularization for ostial/shaft lesions in unprotected left main coronary artery
Xian-Peng YU, Yu LI, Ji-Qiang HE, Ze-Ning JIN
2020, 17(6): 338-343. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.06.004
Abstract PDF
Left ventricle energy loss in normo- and hypertensive subjects
Xiao-Wen ZUO, Hua-Ping JIA, Xiao ZHOU, Yang MU, Guang ZHI
2020, 17(6): 344-350. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.06.005
Abstract PDF
Comparison of His-purkinje bundle pacing and right ventricular inflow tract septal pacing in the elderly
Chun-Shan LU, Wen-Long DAI, Dong-Ping FANG, Peng HAO, Dong-Fang HE, Qiao-Yuan LI, Xu LIU, Can-Can LIN, Cheng-Jun GUO
2020, 17(6): 351-358. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.06.010
Abstract PDF
Increased mortality in elderly heart failure patients receiving infusion of furosemide compared to elderly heart failure patients receiving bolus injection
Rana Sager, Isak Lindstedt, Lars Edvinsson, Marie-Louise Edvinsson
2020, 17(6): 359-364. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.06.009
Abstract PDF
Synergy stent for treating unprotected left main stenosis with the large reference vessel diameter
Wen-Long XING, Hong-Xu LIU, Ai-Yong LI, Qi ZHOU, Da-Wei ZHANG, Chiung-Jen WU, Wei TIAN, Teng-Fei LI, Zi-Hao LIU
2020, 17(6): 365-372. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.06.008
Abstract PDF
Cardiac involvement in light chain amyloidosis: a case report
Jing LI, Hong-Yan WANG, Ning BIAN, Ru-Yi XU, Can HUA, Shao-Li NIU, Zhuo-Kun GAN, Qing WANG, Hai-Tao TIAN
2020, 17(6): 373-378. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.06.007
Abstract PDF