Online Office
Current Issue
Epidemiology and current management of cerebrovascular disease in China
Sheng-Shou HU
2024, 21(5): 465-474. DOI: 10.26599/1671-5411.2024.04.009
Abstract FullText HTML PDF
Stress Echocardiography for Chronic Coronary Syndrome: Clinical Practice Guidelines (2023)
Peng-Fei ZHANG, Jia-Wei TIAN, Tian-Gang ZHU, Jue-Fei WU, Xiao-Ping LENG, Yi WANG, Meng-Meng LI, Xin-Hao LI, Qian-Qian WANG, Xiao-Peng FENG, Jia-Yan LV, Li-Xue YIN, Yun ZHANG, Mei ZHANG, Chinese Society of Echocardiography, Superficial Tissue and Vascular Group of Chinese Society of Ultrasound in Medicine, Ultrasound Professional Committee of Chinese Medicine Education Association
2024, 21(5): 475-505. DOI: 10.26599/1671-5411.2024.05.001
Abstract FullText HTML PDF
Effect of negative remodeling of the side branch ostium on the efficacy of a two-stent strategy for distal left main bifurcation lesions: an intravascular ultrasound study
Yi XU, Tian XU, Jia-Cong NONG, Xiao-Han KONG, Meng-Yao ZHAO, Zhi-Jing GAO, Yi-Fei WANG, Wei YOU, Pei-Na MENG, Yu-He ZHOU, Xiang-Qi WU, Zhi-Ming WU, Mei-En ZHAN, Yan-Qing WANG, De-Feng PAN, Fei YE
2024, 21(5): 506-522. DOI: 10.26599/1671-5411.2024.05.003
Abstract FullText HTML PDF
The effect of fasting plasma glucose on in-hospital mortality after acute myocardial infarction in patients with and without diabetes: findings from a prospective, nationwide, and multicenter registry
Rui FU, Ying-Xuan ZHU, Kong-Yong CUI, Jin-Gang YANG, Hai-Yan XU, Dong YIN, Wei-Hua SONG, Hong-Jian WANG, Cheng-Gang ZHU, Lei FENG, Wei WU, Kai-Hong CHEN, Yan-Yan ZHAO, Ye LU, Ke-Fei DOU, Yue-Jin YANG
2024, 21(5): 523-533. DOI: 10.26599/1671-5411.2024.05.008
Abstract FullText HTML PDF
Heterogeneous body compositions and all-cause mortality in acute coronary syndrome patients: a ten-year retrospective cohort study
Guang-Zhi LIAO, Lin BAI, Yu-Yang YE, Xue-Feng CHEN, Xin-Ru HU, Yong PENG
2024, 21(5): 534-541. DOI: 10.26599/1671-5411.2024.05.006
Abstract FullText HTML PDF
Predictive value of neutrophil-to-lymphocyte ratio in coronary chronic total occlusion patients
Qian LI, Yue YU, Ya-Qiong ZHOU, Yi ZHAO, Jin WU, Yuan-Jing WU, Bin DU, Pei-Jian WANG, Tao ZHENG
2024, 21(5): 542-549. DOI: 10.26599/1671-5411.2024.05.007
Abstract FullText HTML PDF
Cardiovascular computed tomography in cardiovascular disease: An overview of its applications from diagnosis to prediction
Zhong-Hua SUN
2024, 21(5): 550-576. DOI: 10.26599/1671-5411.2024.05.002
Abstract FullText HTML PDF
Left bundle branch area pacing combined with implantable cardioverter-defibrillator treatment for heart failure after myocardial infarction
Bing-Chen GUO, Jian XU, Yan-Zong LIU, Guo-Qing DU, Bo YU, Shu-Feng LI, Wen-Juan DU
2024, 21(5): 577-582. DOI: 10.26599/1671-5411.2024.05.004
Abstract FullText HTML PDF
A contradictory phenomenon of thicken pericardium and cardiac compression without inferior vena cava dilation: sign of IVC escape
Tie-Nan CHEN, Shuang ZHAO, Shuai QIAO, Yong-Yong HAN, Qing LIU, Chang-Le LIU, Guang-Ping LI, Tong LIU, Hua-Ying FU
2024, 21(5): 583-587. DOI: 10.26599/1671-5411.2024.05.005
Abstract FullText HTML PDF
Online First
Latest News