Jing BAI, Hai-Xia WANG, Jiang-Tao WANG, Jing ZHAO, Liang PENG, Xue-Dong YANG, Zhe TANG, Shaheena Nazneen, Gao-Kun WANG, Yu WANG. Successful opening in-stent chronic total occlusion lesion of coronary artery by excimer laser coronary angioplasty[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2019, 16(6): 502-506. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2019.06.006
Citation: Jing BAI, Hai-Xia WANG, Jiang-Tao WANG, Jing ZHAO, Liang PENG, Xue-Dong YANG, Zhe TANG, Shaheena Nazneen, Gao-Kun WANG, Yu WANG. Successful opening in-stent chronic total occlusion lesion of coronary artery by excimer laser coronary angioplasty[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2019, 16(6): 502-506. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2019.06.006

Successful opening in-stent chronic total occlusion lesion of coronary artery by excimer laser coronary angioplasty

  • None
  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return