Guo-Yi SUN, Wei GUO, Xiao-Ping LIU, Xin JIA, Jiang XIONG, Hong-Peng ZHANG, Xiao-Hui MA, Feng CHEN, Sen-Hao JIA, Jie LIU, Yang-Yang GE. Total endovascular repair of aberrant right subclavian artery using caster branched stent-graft[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2018, 15(12): 751-754. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2018.12.004
Citation: Guo-Yi SUN, Wei GUO, Xiao-Ping LIU, Xin JIA, Jiang XIONG, Hong-Peng ZHANG, Xiao-Hui MA, Feng CHEN, Sen-Hao JIA, Jie LIU, Yang-Yang GE. Total endovascular repair of aberrant right subclavian artery using caster branched stent-graft[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2018, 15(12): 751-754. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2018.12.004

Total endovascular repair of aberrant right subclavian artery using caster branched stent-graft

  • None
  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return