column
D-dimer is useful in assessing the vulnerable blood in elderly patients with coronary disease
Yansong Zheng, Qiang Zeng, Liping Zhang, Liufa Duan, Kunlun He, Qiufu Zheng
2008, 5(3): 131-136.
Abstract PDF
Role of real-time three-dimensional transesophageal echocardiography in mitral valve repair
Cuizhen Pan, Xianhong Shu, Chunsheng Wang, Wenjun Ding, Haozhu Chen, Qiling Cao
2008, 5(3): 137-141.
Abstract PDF
Transoesophageal emergency ventricular pacing with esophageal balloon electrode catheter
Fangsheng Zheng, Rongqiang Yan, Hairong Zhao, Luxia Mao
2008, 5(3): 142-145.
Abstract PDF
Relationship between platelet P-selectin and severity of acute coronary syndromes
Rui Wang, Jiyuan Lu, Yongping Jia, Yuping Gao, Chunyu Fan, Fang Li
2008, 5(3): 146-149.
Abstract PDF
Plasma hemoglobin concentration was related to estimated glomerular filtration rate in elderly patients with ischemic cardiomyopathy
Gang Li, Zhihua Wang, Yang Wang, Canjing Zhang
2008, 5(3): 150-154.
Abstract PDF
Effect of puerarin on myocardial perfusion and ventricular wall motion in patients with acute coronary syndrome
Ling Niu, Dongye Li, Yong Xia, Defeng Pan, Xiaoping Wang, Yan Yan, Li Liang, Tongda Xu
2008, 5(3): 155-158.
Abstract PDF
Modulation of vagal activity to atria electrical remodeling resulted from rapid atrial pacing
Shulong Zhang, Yingxue Dong, Lianjun Gao, Donghui Yang, Chunyue Zhao, Hongwei Zhao, Xiaomeng Yin, Jinqiu Liu, Zhihu Lin, Yanzong Yang
2008, 5(3): 159-163.
Abstract PDF
Antiarrhythmic peptide AAP10 prevents ventricular arrhythmia in rabbit LQT2 model
Bodi Chen, Xiaoqing Quan, Cuntai Zhang, Jiagao Lu, Rong Bai, Nian Liu, Yanfei Ruan, Jun Ke, Jin Ma, Liandong Li, Lei Ruan
2008, 5(3): 164-168.
Abstract PDF
Functional remodeling of Ca2+-activated Cl- channel in pacing induced canine failing heart
Ning Li, Kejuan Ma, Siyong Teng, Jielin Pu, Jonathan C. Makielski
2008, 5(3): 169-174.
Abstract PDF
Effect of cyclosporine-A on electrophysiological properties of atria in tachycardia-induced atrial fibrillation
Lei Gao, Wei Yan, Yuqi Liu, Ya Huang, Qi Chen, Yuxiao Zhang, Peng Liu, Caiyi Lu
2008, 5(3): 175-178.
Abstract PDF
Effects of simvastatin on ion channel currents in ventricular myocytes from rabbit with acute myocardial infarction
Chao Ding, Li Yang, Huixiao Chen, Junxia Li, Yuying Zhao, Jie Li, Jie Wang, Xianghua Fu
2008, 5(3): 179-181.
Abstract PDF
Ultra-microstructural changes in iliac artery after bare and magnetic stent implantation in rabbits
Xinhong Guo, Guoliang Jia, Anlin Lu, Xinguo Zhao, Fei Li, Rongqing Zhang
2008, 5(3): 182-185.
Abstract PDF
Minimally invasive direct coronary artery bypass plus coronary stent for acute coronarysyndrome: a case report
Caiyi Lu, Shiwen Wang, Yuxiao Zhang, Qiao Xue, Cangsong Xiao, Wei Gao, Jinwen Tian, Lei Gao, Shenhua Zhou, Jinyue Zhai, Rui Chen, Zhongren Zhao, Cangqing Gao, Ming Yang, Yang Wu, Gang Wang, Qi Zhou
2008, 5(3): 186-189.
Abstract PDF
Mid-ventricular hypertrophic obstructive cardiomyopathy (MVHOCM) complicated with coronary artery disease: a case report
Haoming Song, Cuimei Zhao, Jinfa Jiang, Yang Liu, Yihan Chen
2008, 5(3): 190-192.
Abstract PDF