column
Cardiomyocytic apoptosis and heart failure
Quanzhou Feng, Shiwen Wang
2008, 5(2): 1-6.
Abstract PDF
Pacutaneous coronary intervention following repair of type B aortic dissection: a report of 8 cases
Quanmin Jing, Xiaozeng Wang, Yaling HAN, Bo Luan, Geng Wang, Xiaojiang Liu, Hongxu Jin
2008, 5(2): 7-10.
Abstract PDF
Different therapeutic proportion of patients undergone coronary angiography in the era of development in MSCT
Juan Deng, Wenbin Wang, Shuoqing Hu, Yue Xiao, Feng Liang, Xuewei Guo, Haiying Wang, Pengchuan Zhang, Dayi Hu, Chuzhong Tang, Tianchang Li, Jiyun Wang, Changlin Lu
2008, 5(2): 11-13.
Abstract PDF
Hypertension knowledge in urban elderly patients: comparison between adherents to traditional Chinese medicine and Western medicine
Jiangping Lin, Huining Lei, Fang Liu
2008, 5(2): 14-18.
Abstract PDF
Elevated radial arterial augmentation index in hypertensive patients with diastolic dysfunction
Qiang Zeng, Xiaonan Sun, Li Fan, Xinming Wang, Ping Ye
2008, 5(2): 19-25.
Abstract PDF
Effects of simvastatin on Ion Channel Currents in ventricular myocytes from rabbit with acute myocardial infarction
DING Chao, YANG Li, CHEN Hui-xiao,LI Jun-xia, ZHAO Yu-ying, LI Jie,Wang Jie, FU Xiang-hua
2008, 5(2): 26-28.
Abstract PDF
High mobility group box 1 protein (HMGB1) as an immune-modulating factor for polarization of human T lymphocytes
Lifeng Huang, Yongming Yao, Haidong Meng, Xiaodong Zhao, Ning Dong, Yan Yu
2008, 5(2): 29-34.
Abstract PDF
Heterogeneous of potassium currents in free wall myocytes from the infarcted rabbit ventricle and regression effects of imidapril
Yang Li , Shiwen Wang, Yi Wen, Bin Xu, Yuqi Liu, Zongbin Li, Xinhua Wang
2008, 5(2): 35-39.
Abstract PDF
Isoflavone genistein protected high glucose-induced human aortic endothelial cell apoptosis through estrogen receptor-mediated pathway
Wenwen Zhong, Yang Liu, Guang Yang , Hui Tian
2008, 5(2): 40-44.
Abstract PDF
The role of hydrogen sulfide system in the pathogenesis of renovascular hypertension in rats
Youqin Cheng, Daiqin Wu, Guang Yang, Xiaoying Li, Dayan Huang, Bin Geng, Chaoshu Tang
2008, 5(2): 45-49.
Abstract PDF
Effect of Puerarin on the myocardial perfusion and ventricular wall motion in patients with acute coronary syndrome
Ling Niu, Dongye Li, Yong Xia, Defeng Pan, Xiaoping Wang, Yan Yan, Li Liang, Tongda Xu
2008, 5(2): 50-53.
Abstract PDF
Expressions of Matrix Metalloproteinases and Tissue Inhibitor of Metalloproteinases after Bare and Magnetic Stent Implantation in Rabbits
Xinhong Guo, Guoliang Jia, Anlin Lv, Xinguo Zhao, Fei Li, Rongqing Zhang
2008, 5(2): 54-49.
Abstract PDF
Abstract One of the main problems of treatment of bifurcation lesions is side branch (SB) stenosis appearing after stent placement in the main vessel. The aim of this study was to create quantitative method for prediction of side branch compromise extent.
Dobrin Vassilev, Robert Gil, Dobrin Vassilev, Robert Gil
2008, 5(2): 60-69.
Abstract PDF