column
Characteristics and in-hospital mortality of elderly patients with heart failure in Spanish hospitals
Alberto Esteban-Fernández, Manuel Anguita-Sánchez, Juan Luis Bonilla-Palomas, María Anguita-Gámez, María García, José Luis Bernal, Náyade Del Prado, Cristina Fernández-Pérez, Julián Pérez-Villacastin, Juan José Gómez-Doblas, Francisco Javier Elola
2023, 20(4): 247-255. DOI: 10.26599/1671-5411.2023.04.005
Abstract FullText HTML PDF
Evaluation of metoprolol standard dosing pathway in Chinese patients with acute coronary syndrome: a prospective multicenter single-arm interventional study
Xiao-Yun YIN, Yun-Mei ZHANG, Ai-Dong SHEN, Jing-Ping WANG, Zhe-Xun LIAN, Yi-Bing SHAO, Wen-Qi ZHANG, Shu-Ying ZHANG, Yang ZHENG, Kang CHENG, Biao XU, Cheng-Xing SHEN, Rong-Chong HUANG, Jin-Cheng GUO, Guo-Sheng FU, Dong-Kai SHAN, Dan-Dan LI, Yun-Dai CHEN
2023, 20(4): 256-267. DOI: 10.26599/1671-5411.2023.04.001
Abstract FullText HTML PDF
Feasibility and clinical benefits of the double-ProGlide technique for hemostasis after cryoballoon atrial fibrillation ablation with uninterrupted oral anticoagulants
Jia-Yin SUN, Chang-Bo XUAN, Hai-Liang YU, Hai-Yang WANG, Hong-Ya HAN, Zhi-Ming ZHOU, De-An JIA, Dong-Mei SHI, Yu-Jie ZHOU, Shi-Wei YANG
2023, 20(4): 268-275. DOI: 10.26599/1671-5411.2023.04.004
Abstract FullText HTML PDF
Minimally invasive valve surgery: pushing boundaries over the eighty
Cristina Barbero, Dario Brenna, Antonio Salsano, Marco Pocar, Erik Cura Stura, Claudia Calia, Viviana Sebastiano, Mauro Rinaldi, Davide Ricci
2023, 20(4): 276-283. DOI: 10.26599/1671-5411.2023.04.006
Abstract FullText HTML PDF
Prevalence and incidence of heart failure among community in China during a three-year follow-up
Lu FU, Jun-Rong JIANG, Wei-Dong LIN, Hui-Yi LIU, Shu-Yu JIN, Xing-Dong YE, Yan-Lin CHEN, Si-Jia PU, Yang LIU, Shang-Fei HE, Shu-Lin WU, Hai DENG, Yu-Mei XUE
2023, 20(4): 284-292. DOI: 10.26599/1671-5411.2023.04.008
Abstract FullText HTML PDF
Safety of butylphthalide and edaravone in patients with ischemic stroke: a multicenter real-world study
Shu-Xian LYU, Dong-Fang QIAN, Yu-Fei FENG, Cheng-Wu SHEN, Lu-Bo GUO, Jian-Tao LYU, Peng-Fei JIN, Ting LI, Si-Yuan TAN, Zi-Xuan ZHANG, Lin HUANG, Xue ZHONG, Le-Qun SU, Xin HU, Xin HUANG, Xue-Yan CUI
2023, 20(4): 293-308. DOI: 10.26599/1671-5411.2023.04.002
Abstract FullText HTML PDF
How to effectively manage the refractory coronary thrombus? A systemic mini-review
Song ZHANG, Dang-Hui SUN, Shuang LI, Yue LI
2023, 20(4): 309-313. DOI: 10.26599/1671-5411.2023.04.003
Abstract FullText HTML PDF
A rare cause of pulmonary hypertension in an elderly woman
Shing Ching, Chiu Sun Yue
2023, 20(4): 314-316. DOI: 10.26599/1671-5411.2023.04.007
Abstract FullText HTML PDF
Tricuspid valve avulsion
Abhinav Karan, Anamarys Blanco, Emil Missov, Srinivasan Sattiraju
2023, 20(4): 317-318. DOI: 10.26599/1671-5411.2023.04.009
Abstract FullText HTML PDF