column
The utility of coronary computed tomography angiography in elderly patients
Jordan Laggoune, Nitesh Nerlekar, Kiran Munnur, Brian SH Ko, James D Cameron1, Sujith Seneviratne, Dennis TL Wong
2019, 16(7): 507-513. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2019.07.006
Abstract PDF
Predictors of non-response to cardiac resynchronization therapy implantation in patients with class I indications: the markedly dilated left ventricular end-diastolic dimension and the presence of fragmented QRS
Yi-Ran HU, Wei HUA, Sheng-Wen YANG, Min GU, Hong-Xia NIU, Li-Gang DING, Jing WANG, Ran JING, Xiao-Han FAN, Shu ZHANG
2019, 16(7): 514-521. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2019.07.009
Abstract PDF
The relevance of serum albumin among elderly patients with acute decompensated heart failure
Tuoyo O Mene-Afejuku, Ela-Anamaria Moisa, Adedoyin Akinlonu, Carissa Dumancas, Shushan Veranyan, Jose A Perez, Peggy Salazar, Shobhana Chaudhari, Gerald Pekler, Savi Mushiyev, Ferdinand Visco
2019, 16(7): 522-528. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2019.07.005
Abstract PDF
The value of serum metabolomics analysis in predicting the response to cardiac resynchronization therapy
Meng-Ruo ZHU, Zibire Fulati, Yang LIU, Wen-Shuo WANG, Qian WU, Yan-Gang SU, Hai-Yan CHEN, Xian-Hong SHU
2019, 16(7): 529-539. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2019.07.002
Abstract PDF
Effects of febuxostat on atrial remodeling in a rabbit model of atrial fibrillation induced by rapid atrial pacing
Yong-Yan FAN, Feng XU, Chao ZHU, Wen-Kun CHENG, Jian LI, Zhao-Liang SHAN, Yang LI, Yu-Tang WANG
2019, 16(7): 540-551. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2019.07.003
Abstract PDF
Approach to a patient with cardiac amyloidosis
Christopher Strouse, Alexandros Briasoulis, Rafael Fonseca, Yogesh Jethava
2019, 16(7): 567-574. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2019.07.010
Abstract PDF
Adverse reactions of Amiodarone
Ruben ML Colunga Biancatelli, Viviana Congedo, Leonardo Calvosa, Marco Ciacciarelli, Alessandro Polidoro, Luigi Iuliano
2019, 16(7): 552-566. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2019.07.004
Abstract PDF
A first attempt of inferior vena cava filter successfully guided by a mixed-reality system: a case report
Hang ZHU, Yao LI, Chi WANG, Qiu-Yang LI, Zheng-Yang XU, Xin LI, Abudureyimu Abudulitipujiang, Ji-Xing PAN, Er-Long FAN, Jun GUO, Yun-Dai CHEN
2019, 16(7): 575-577. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2019.07.008
Abstract PDF
A 99-year old patient with takotsubo cardiomyopathy recovering from cardiogenic shock
Mustafa Yenercag, Ugur Arslan, Guney Erdogan, Onur Osman Seker, Osman Can Yontar
2019, 16(7): 578-579. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2019.07.007
Abstract PDF
Thoracic aorta thickness and histological changes with aging: an experimental rat model
Giulio Cesar Gequelim, Djanira Aparecida da Luz Veronez, Gustavo Lenci Marques, Camila Harumi Tabushi, Ronaldo da Rocha Loures Bueno
2019, 16(7): 580-584. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2019.07.001
Abstract PDF