Advanced Search
 

Volume 5,Issue 3,2008 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Clinical Research

D-dimer is useful in assessing the vulnerable blood in elderly patients with coronary disease
  Yansong Zheng, Qiang Zeng, Liping Zhang, Liufa Duan, Kunlun He, Qiufu Zheng
  2008,5(3):131-136 [Abstract]  [View PDF(95.28 K)]
  
Role of real-time three-dimensional transesophageal echocardiography in mitral valve repair
  Cuizhen Pan, Xianhong Shu, Chunsheng Wang, Wenjun Ding, Haozhu Chen and Qiling Cao
  2008,5(3):137-141 [Abstract]  [View PDF(203.38 K)]
  
Transoesophageal emergency ventricular pacing with esophageal balloon electrode catheter
  Fangsheng Zheng, Rongqiang Yan, Hairong Zhao, Luxia Mao
  2008,5(3):142-145 [Abstract]  [View PDF(112.57 K)]
  
Relationship between platelet P-selectin and severity of acute coronary syndromes
  Rui Wang, Jiyuan Lu, Yongping Jia, Yuping Gao, Chunyu Fan and Fang Li
  2008,5(3):146-149 [Abstract]  [View PDF(80.95 K)]
  
Plasma hemoglobin concentration was related to estimated glomerular filtration rate in elderly patients with ischemic cardiomyopathy
  Gang Li, Zhihua Wang, Yang Wang and Canjing Zhang
  2008,5(3):150-154 [Abstract]  [View PDF(112.14 K)]
  
Effect of puerarin on myocardial perfusion and ventricular wall motion in patients with acute coronary syndrome
  Ling Niu, Dongye Li, Yong Xia, Defeng Pan, Xiaoping Wang, Yan Yan, Li Liang, Tongda Xu
  2008,5(3):155-158 [Abstract]  [View PDF(205.70 K)]
  

Laboratory Research

Modulation of vagal activity to atria electrical remodeling resulted from rapid atrial pacing
  Shulong Zhang, Yingxue Dong, Lianjun Gao, Donghui Yang, Chunyue Zhao, Hongwei Zhao, Xiaomeng Yin, Jinqiu Liu, Zhihu Lin, Yanzong Yang
  2008,5(3):159-163 [Abstract]  [View PDF(122.70 K)]
  
Antiarrhythmic peptide AAP10 prevents ventricular arrhythmia in rabbit LQT2 model
  Bodi Chen, Xiaoqing Quan, Cuntai Zhang, Jiagao Lu, Rong Bai, Nian Liu, Yanfei Ruan, Jun Ke, Jin Ma, Liandong Li, Lei Ruan
  2008,5(3):164-168 [Abstract]  [View PDF(113.68 K)]
  
Functional remodeling of Ca2+-activated Cl- channel in pacing induced canine failing heart
  Ning Li,Kejuan Ma, Siyong Teng, Jielin Pu and Jonathan C. Makielski
  2008,5(3):169-174 [Abstract]  [View PDF(429.57 K)]
  
Effect of cyclosporine-A on electrophysiological properties of atria in tachycardia-induced atrial fibrillation
  Lei Gao, Wei Yan, Yuqi Liu, Ya Huang, Qi Chen, Yuxiao Zhang, Peng Liu, Caiyi Lu
  2008,5(3):175-178 [Abstract]  [View PDF(69.74 K)]
  
Effects of simvastatin on ion channel currents in ventricular myocytes from rabbit with acute myocardial infarction
  Chao Ding, Li Yang, Huixiao Chen, Junxia Li, Yuying Zhao, Jie Li, Jie Wang and Xianghua Fu
  2008,5(3):179-181 [Abstract]  [View PDF(93.67 K)]
  
Ultra-microstructural changes in iliac artery after bare and magnetic stent implantation in rabbits
  Xinhong Guo and Guoliang Jia, Anlin Lu, Xinguo Zhao, Fei Li, Rongqing Zhang
  2008,5(3):182-185 [Abstract]  [View PDF(216.89 K)]
  

Case Report

Minimally invasive direct coronary artery bypass plus coronary stent for acute coronarysyndrome: a case report
  Caiyi Lu, Shiwen Wang, Yuxiao Zhang, Qiao Xue, Cangsong Xiao, Wei Gao, Jinwen Tian, Lei Gao, Shenhua Zhou, Jinyue Zhai, Rui Chen, Zhongren Zhao,Cangqing Gao, Ming Yang, Yang Wu and Gang Wang, Qi Zhou
  2008,5(3):186-189 [Abstract]  [View PDF(401.78 K)]
  
Mid-ventricular hypertrophic obstructive cardiomyopathy (MVHOCM) complicated with coronary artery disease: a case report
  Haoming Song, Cuimei Zhao, Jinfa Jiang, Yang Liu, Yihan Chen
  2008,5(3):190-192 [Abstract]  [View PDF(223.51 K)]