Advanced Search
Click Traffic
  • Number of total visits : 2932449
  • Number of visits today : 456
  • Number of users online :0
  • Number of downloads :1087709

 Contact


Editor-in-Chief: Yun-Dai-CHEN, MD, PhD

Associate Editors-in-Chief: Zhong-Hua SUN, MD, PhD; Daniel Edward Forman, MD

Executive Editors: Da-Xun YE, MD; Hai-Yun WU, MD, PhD

Senior Editors: Lai-Fu LI, MS; He ZHANG, MA

Associate Editor: Hong-Liang ZHANG

 

Institute of Geriatric Cardiology,

 

Chinese PLA General Hospital,

28 Fuxing Road, 100853 Beijing, China

Telephone: +86-10-68295464

Fax: +86-10-68295464

E-mails: jgc@jgc301.com (CHEN YD); why46301@163.com (WU HY); lilaifu@jgc301.com (LI LF); zhanghe@jgc301.com (ZHANG H)

Language Editor: Robert Barron, GCert

7358 Shenandoah Ave,

Annandale,Virginia 22003 USA

E-mail: rpaulbarron@aol.com